Ga naar hoofdinhoud
Een efficiënt proces

Van schetsontwerp tot aanbestedingsfase is een proces van maanden. Het laboratoriumontwerp groeit in fases en iedere fase heeft zijn eigen
input- en outputeisen. Bij L3Q hebben we een ontwerpproces ontwikkeld waarmee we systematisch detailleren én valideren. Het is onze taak om input ten behoeve van lab-gebruikers en output van bijvoorbeeld de architect, installatie-adviseur, veiligheidskundigen en de afdelingprocurement qua timing en inhoud goed op elkaar af te stemmen.

Detailleren en valideren Detailleren en valideren

We blijven verifiëren of we voldoen aan de uitgangpunten van een eerdere ontwerpfase. Dat begint bij het Programma van Eisen en eindigt bij de oplevering. Daarnaast coachen we lab-gebruikers in het gefaseerd inhoudelijke input geven in de verschillende ontwerpstadia. Zo praten we in de schetsontwerpfase (SO) nog niet over de E&W-voorzieningen, maar in een latere stap wel. Door het proces te structuren en iedere ontwerpfase met een kick-off-sessie te starten, halen we efficiënt de gewenste input op. Lees er hier meer over in ons 3-stappenontwerp.

Stapsgewijs nemen we de lab-gebruikers mee in hun eigen ontwerp. De output van de kick-offsessies wordt systematisch gebruikt als input voor de andere adviseurs in het ontwerpteam.

Voorbeeld van een gefaseerd ontwerpproces Fases

Tijdig schakelen met de juiste partijen

Het ontwerp heeft consequenties op de architectuur en de gebouwinstallaties. Vooral keuzes van het laboratorium-inrichtingssysteem kunnen grote invloed hebben op vloerconstructies, demarcaties en aanbestedingsvormen. Zo zijn het gebouwraster en de ontvluchtingswegen het liefst in een vroeg stadium bekend bij de architect. De gebouwinstallatie-adviseur heeft op tijd informatie nodig over het aantal zuurkasten, puntafzuigingen, biologische veiligheidskasten en andere luchtgebruikers. Zo kan hij de luchtcapaciteit en eventueel de gelijktijdigheidsfactoren bepalen. CAPEX- en OPEX-consequenties moeten gefaseerd geïnformeerd worden aan de projectleiding.

Op de juiste momenten input leveren en output ontvangen is dan ook van het grootste belang. Dat projectmanagement verzorgen we bij L3Q graag. We doen dat op ontspannen, informele manier. U kunt ervan uitgaan dat:

  • We veel op locatie zijn
  • Projectleiders ontzorgen
  • Lab-gebruikers coachen
  • Alle stakeholders, adviseurs samenbrengen in een multidisciplinair ontwerpteam