Ga naar hoofdinhoud
Een effectief lab
Kennis over modulaire inrichtingssystemen is daarbij een vereiste. Vergadering

L3Q ontwerpt veilige, comfortabele en vooral tijdsbestendige laboratoria. Een effectief werkend lab dus. Dat realiseren we door vooral goed te luisteren naar de lab-gebruikers en door de ideale flow in het lab-gebouw en de afdeling te begrijpen.

Veiligheid voorop
Veiligheid in het lab wordt op twee manieren gegarandeerd. Vanzelfsprekend zijn de nationale en Europese regelgeving, EN-normeringen en risicoanalyses van de Al18 leidend in het lab-ontwerp. Daarnaast betrekken we veiligheidskundigen en BVF’ers van het instituut bij alle ontwerpfases. Hier leest u meer over de 3 ontwerpfases.

Compatibele vaste lab-inrichting en gebouwinstallaties Compatibele

Comfort op alle vlakken
Comfort is van ongekend belang in een effectief laboratorium. Daarom maximaliseren we (dag)licht en minimaliseren we tocht en geluid. Met onze uitgebreide kennis over luchttechniek ontwikkelen samen met de gebouwinstallatie-adviseur een prettig luchtconcept. Daarbij zorgen we ervoor dat ruimteluchtbeweging door de toevoerlucht minimaliseert en dat het luchtconcept voldoet aan de regelgeving en normeringseisen aangaande de zuurkasten en andere luchtgebruikers. Daarnaast houden we rekening met goede nagalmmaatregelen. Dat is met name van belang in ML-II omgevingen waar harde en inerte materialen vaak leiden tot vervelende akoestiek.

De tand des tijds
Goede samenwerking met andere ontwerpende partijen en een ontwerp dat compatibel is met de bouwkundige en installatie structuur maken dat wij een tijdsbestendig en flexibel lab ontwerpen.

De AI18 en licht- en zichlijnen A18 lichtenzicht

Licht, zicht en zones
Om enerzijds de licht- en zichtlijnen helder te houden en anderzijds de richtlijnen van de Al18 te waarborgen, raden we aan om de lab-modules in een 360-raster in te delen en de meubel- en apparatenstroken zoveel mogelijk haaks op de gevel te plaatsen.

Een effectief lab is daarnaast modulair opgezet en kent doorgaans 3 hoofdzones.

Voorbeeld van zonering in een modulair ontwerp Zonering

Facilitaire zone
In de facilitaire zone (A) bevinden zich onder andere koelkasten, kasten voor noodvoorzieningen en voor opslag van chemicaliën, kasten voor labjassen en spoelunits. Deze zone ligt in de meeste gevallen bij de ingang aan de gangzijde.

Onderzoekzone
De onderzoekzone (B) wordt met een gangpad gescheiden van de facilitaire zone. Hier staan onder andere de labtafels, zuurkasten, gloveboxen en microbiologische veiligheidskasten voor het primaire onderzoek. Door het creëren van gangpaden tussen de verschillende zones, parallel aan de gevel, krijgt het lab meer “doorbloeding” en worden de werkplekken in de onderzoekzones minder belast met “traffic”.

Schrijfzone
De schrijfzone (C) wordt doorgaans door een glaswand gescheiden van de andere zones om een rustige schrijfwerkplek in de nabijheid van het lab te creëren. Een plek waar geluids- en warmte-invloeden uit het lab de schrijfwerkzaamheden niet negatief beïnvloeden. Door deze opzet behouden we een directe zichtrelatie met de laboranten in de onderzoekzone waardoor de veiligheid wordt gewaarborgd. In de schrijfruimtes is genoeg daglicht en is er, net als in het lab, 100% verse lucht.